Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

...I sensed the wretched spectres of the drowned staring across from some distant shore, and in my sadness I drew closer, to condole and somewhat to implore...~                                                          A n n a V a r n e y C a n t o d e a

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου